Usnesení Rady a Zastupitelstva 

1234
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
67 3 k výzvě České asociace odpadového hospodářství 5. února 2018
68 3 k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady (okolí Restaurace Pavilon) společnosti ATOZ Marketing Services, spol. s r.o. pro pořádání akce "Retail Business Mixer" 5. února 2018
69 3 k žádosti o spolupořadatelství akce Obnovený svátek Kopí a Hřebů 5. února 2018
70 3 k žádosti vlastníků bytové jednotky v domě Vinohradská 208/14, Praha 2 5. února 2018
71 3 k předložení nabídky možnosti koupě pozemku s bytovou jednotkou na adrese Podskalská 2054/8, Praha 2 5. února 2018
72 3 k předložení nabídky možnosti koupě pozemku s bytovou jednotkou na adrese Šumavská 984/26, Praha 2 5. února 2018
73 3 k předložení nabídky možnosti koupě pozemku s bytovou jednotkou na adrese Trojanova 336/7, Praha 2 5. února 2018
74 3 k předložení nabídky možnosti koupě pozemku s bytovou jednotkou na adrese Dittrichova 1943/22, Praha 2 5. února 2018
75 3 k záměru prodeje bytových jednotek v budově č. p. 384 stojící na pozemku parc. č. 51/1 zaps. na LV 14610 a 14611 k. ú. Vinohrady na adrese Anglická 384/25, Italská 384/1, Italská 384/3, Praha 2 5. února 2018
76 3 k vypsání výběrového řízení na prodej id. 3/4 pozemku parc. č. 1236, jehož součástí je objekt k bydlení na adrese Šafaříkova 358/9 a id. 3/4 pozemku parc. č. 1235, Praha 2 5. února 2018
77 3 k záměru prodeje bytové jednotky č. 432/7 v budově č. p. 432 stojící na pozemku parc. č. 430, zaps. na LV 14361, k. ú. Vinohrady na adrese Čelakovského sady 12, Praha 2 5. února 2018
78 3 k záměru prodeje bytové jednotky č. 1220/5 v budově č. p. 1220 stojící na pozemku parc. č. 76, zaps. na LV 14423, k. ú. Vinohrady na adrese náměstí Míru 3, Praha 2 5. února 2018
79 3 k záměru prodeje bytových jednotek č. 334/16, 334/19, 334/20, 334/21, 334/22 v budově č. p. 334 stojící na pozemku parc. č. 374, zaps. na LV 13839, k. ú. Vinohrady na adrese Londýnská 83, Praha 2 5. února 2018
80 3 k záměru prodeje bytové jednotky č. 469/1 v budově č. p. 469 stojící na pozemku parc. č. 1844, zaps. na LV 6571, k. ú. Nové Město na adrese Lípová 2, Praha 2 5. února 2018
81 3 k záměru prodeje bytové jednotky č. 388/8 v budově č. p. 388 stojící na pozemku parc. č. 1285, zaps. na LV 6503, k. ú. Nové Město na adrese Rašínovo nábřeží 48, Praha 2 5. února 2018
82 3 k záměru prodeje bytových jednotek č. 1748/2 a 1748/22 v budově č. p. 1748 stojící na pozemku parc. č. 1153/1, zaps. na LV 6628, k. ú. Nové Město na adrese Václavská 13, Praha 2 5. února 2018
83 3 ke zvýšení nájemného o míru inflace od 1.7.2018 5. února 2018
84 3 k poskytnutí slev z čistého nájemného nájemcům domu Na Slupi 1484/12 a Na Slupi 1483/14, Praha 2 z důvodu rekonstrukce objektu 5. února 2018
85 3 k poskytnutí finančního zvýhodnění nájemcům domu Na Slupi 1484/12 a Na Slupi 1483/14, Praha 2 z důvodu rekonstrukce objektu 5. února 2018
86 3 k zajištění náhradního ubytování pro nájemce z domů Na Slupi 12 a 14 5. února 2018
87 3 k prodloužení nájemních smluv k bytům za smluvní nájemné v Praze 2, Na Slupi 12 a 14 5. února 2018
88 3 k prodeji pozemku parc.č. 1169/4, k.ú. Nové Město, při ulici Václavská, Praha 2 5. února 2018
89 3 k zajištění služeb energetického managementu 5. února 2018
90 3 k odvolání a volbě člena Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 5. února 2018
91 3 k dalšímu postupu ve věci náhrady škody vzniklé uložením pokuty 5. února 2018
92 3 k návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2018 5. února 2018
93 3 k programu, termínu a místu konání 16. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 5. února 2018
94 3 k přidělení státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 5. února 2018
95 3 k výpůjčce severní části nemovitosti parku Karlovo náměstí Novoměstské radnici, příspěvkové organizaci pro pořádání akce "Festival delikátních chutí" 5. února 2018
96 3 k pronájmu části nemovitosti pozemku parc. č. 4079/14, k.ú. Vinohrady (komunikace IV. třídy před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru) pro stávající stánek s květinami 5. února 2018
1234