Usnesení Rady a Zastupitelstva 

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
444 14 k zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na služby „NOVÝ DOMOV“ 15. července 2019
445 14 k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 10 dne 27.6.2019 15. července 2019
446 14 k prodloužení a uzavření nájemních smluv dle Pravidel sociální bytové politiky 15. července 2019
447 14 k úpravě Pravidel veřejné soutěže o nájem obecních bytů (byty za smluvní nájemné, tzv. aukce) 15. července 2019
448 14 k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 12 dne 20.6.2019 15. července 2019
449 14 k pronájmu nebytových prostor v domě čp. 1434 v Praze 2, Ječná 11 15. července 2019
450 14 k žádosti o zajištění pasportizace a kontroly faktického stavu uličních stromořadí ve vlastnictví hlavního města Prahy na území městské části Praha 2 15. července 2019
451 14 k podání výpovědi nájemci nebytových prostor v domě čp. 1843 v Praze 2, Legerova 34 15. července 2019
452 14 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů 15. července 2019
453 14 k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech 15. července 2019
454 14 ke schválení záměru poskytnout část nemovitosti parku Riegrovy sady pro umístění mobilního stánku s občerstvením 15. července 2019
455 14 k pronájmu části nemovitosti parku Riegrovy sady společnosti Stanice O, a.s. pro pořádání akce „Pořádná porce zábavy“ 15. července 2019
456 14 k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady (okolí restaurace Pavilon Grébovka) společnosti HAKAPRODUKCE s.r.o. pro pořádání akce „Pink 2019“ 15. července 2019
457 14 k pronájmu části nemovitosti náměstí Míru spolku ARA ART, z. s. pro pořádání akce „Leperiben – My nezapomínáme“ 15. července 2019
458 14 k pronájmu části nemovitosti náměstí Míru společnosti TH promo s.r.o. pro pořádání akce „IKEA katalogy“ 15. července 2019
459 14 k žádosti o spolupořadatelství akce Letní soirée v Havlíčkových sadech 15. července 2019
460 14 k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S180/2018/0102/OIV na veřejnou zakázku "ZŠ Jana Masaryka 21/400 - výměna oken a parapetů" 15. července 2019
461 14 k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S180/2018/0137/OIV na veřejnou zakázku "Pod Nuselskými schody - parkovací dům - PD pro územní rozhodnutí" 15. července 2019
462 14 k výběru dodavatele na zakázku malého rozsahu OI/2019/02 "Poskytnutí služeb odborné podpory Gordic" 15. července 2019
463 14 k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2019 - podpora složek IZS 15. července 2019
464 14 k návrhu usnesení k prodeji bytové jednotky 238/12 schválené usnesením Rady městské části Praha 2 č. 671 ze dne 13. 8. 2018 15. července 2019
465 14 k poskytnutí individuální veřejné finanční podpory pro European pole dance federation, z.s. 15. července 2019
466 14 k poskytnutí individuální veřejné finanční podpory pro Seven Days Agency, s.r.o. 15. července 2019
467 14 k prodloužení nájemní smlouvy k bytu za smluvní nájemné v Praze 2, Karlovo náměstí 6 15. července 2019
468 14 k pronájmu nebytových prostor v domě čp. 861 v Praze 2, Bělehradská 21 15. července 2019
469 14 k vydání povolení k vjezdu na náměstí Pod Emauzy za účelem dovozu a odvozu dalších soch pro již probíhající „Výstavu andělů“ a dovoz a odvoz materiálu a techniky pro zahájení rozšíření současné výstavy a akce „Evropská jízda bezpečnosti“ 15. července 2019
470 14 k výpůjčce části nemovitosti parku Folimanka společnosti DAME a.s. pro umístění zařízení staveniště – stavební buňky a kontejneru v rámci „Opravy zábradlí u Botiče v parku Folimanka“ 15. července 2019
471 14 k výpůjčce části nemovitosti parku Riegrovy sady spolku Občanské sdružení Smíšek, spolek pro pořádání akce Sportovní den pro "Smíšky" 15. července 2019
472 14 ke spolupořadatelství akcí Hudební pikniky v Havlíčkových a Riegrových sadech 15. července 2019
473 14 ke zrušení a vypsání nového zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku "ZŠ Botičská 1/130 - rekonstrukce podezdívky a oplocení" 15. července 2019
12345...