Usnesení Rady a Zastupitelstva 

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
374 12 k přiznání odměny ředitelce mateřské školy 10. června 2019
375 12 k uzavření a prodloužení nájemních smluv a k novým žádostem dle Pravidel pronájmu služebních bytů 10. června 2019
376 12 k výběru dodavatele na údržbu vinice v parku Havlíčkovy sady 10. června 2019
377 12 k výpůjčce části nemovitosti parku Havlíčkovy sady spolku Cestou pro radost, z.s. pro provozování stánku s kávou a čajem 10. června 2019
378 12 k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "MŠ Na Zbořenci 7/264 - rekonstrukce osvětlení a elektroinstalace, gastro a klimatizace II. etapa" 10. června 2019
379 12 k výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Zajištění odborně-technického poradenství v souvislosti s přípravou a realizací projektů spolufinancovaných z ESIF a národních zdrojů" 10. června 2019
380 12 k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "ZŠ Londýnská 34/782 - oprava dlažby a dešťové kanalizace ve dvoře" včetně rozpočtového opatření 10. června 2019
381 12 k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "Riegrovy sady - oprava zábradlí nad Polskou strání" 10. června 2019
382 12 k Analýze možnosti čerpání finančních prostředků ze zdrojů EU v rámci městské části Praha 2 pro období 2019-2022 10. června 2019
383 12 k odvolání a jmenování členů komisí Rady městské části Praha 2 10. června 2019
384 12 k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "ZŠ Vratislavova 13/64 - oprava sociálního zařízení v 5.NP" 10. června 2019
385 12 k výpůjčce celé nemovitosti dětského hřiště U Vodárny Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita pro pořádání akce „Letní párty Stav Beztíže“ 10. června 2019
386 12 k uzavření smlouvy o povolení vjezdu do části nemovitosti parku Havlíčkovy sady s Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s. k zajištění cateringu pro společenské setkání zaměstnanců a klientů EGAP v Gröbeho vile 10. června 2019
387 12 k odvolání a jmenování tajemníka komise životního prostředí Rady městské části Praha 2 10. června 2019
388 12 k prodloužení nájemních smluv k bytům za smluvní nájemné 10. června 2019
389 12 k uzavření a prodloužení nájemních smluv dle Pravidel sociální bytové politiky 10. června 2019
390 12 ke zrušení společného nájmu bytu v Praze 2, Jaromírova 63 10. června 2019
391 12 k postoupení smluv společnosti Správa nemovitostí Praha 2, a.s. 10. června 2019
392 12 k uzavření dodatků k nájemním smlouvám k místnostem určeným k bydlení pedagogických pracovníků 10. června 2019
393 12 k uzavření smlouvy o výpůjčce zařízení pro poskytování služby tísňové péče "AREÍON" 10. června 2019
394 12 k prodloužení smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení (byty v domech s pečovatelskou službou) 10. června 2019
395 12 k realizaci burzovního obchodu - centralizovanému nákupu dodávek elektrické energie a zemního plynu na komoditní burze pro městskou část Praha 2 a jí zřízené příspěvkové organizace pro roky 2020 a 2021 10. června 2019
396 12 k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2019 pro oblast kultury 10. června 2019
397 12 k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2019 v oblasti volného času dětí a mládeže a v oblasti sportu 10. června 2019
398 12 k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2019 - veřejná finanční podpora v oblasti prevence kriminality a v oblasti prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality 10. června 2019
399 12 k přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV na výkon sociálně-právní ochrany dětí - rozpočtové opatření 10. června 2019
400 12 k přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol – rozpočtové opatření 10. června 2019
401 12 k přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na posílení mzdových prostředků pracovníků ve stravování v oblasti školství – rozpočtové opatření 10. června 2019
402 12 k právním jednáním při správě bytového a nebytového fondu 10. června 2019
307 11 ke jmenování vedoucí odboru výstavby 27. května 2019
12345...