Mgr. Josef Tesař

V útvaru: Odbor dopravy a územního rozvoje / Oddělení dopravy
Funkce: pověřen vedením oddělení dopravy
E-mail: josef.tesar@praha2.cz
Pracoviště:
Místnost: 610
Telefon: 236 044 279
Fax: