Ing. arch. Martin Mach

V útvaru: Odbor výstavby / Oddělení územního rozhodování
Funkce: vedoucí oddělení územního rozhodování a vodoprávní referát
E-mail: martin.mach@praha2.cz
Pracoviště:
Místnost: 402
Telefon: 236 044 297
Fax:
Mobil: