Bc., DiS. Karolína Miškarová

V útvaru: Odbor humanitní / Oddělení sociálních služeb
Funkce: pověřena vedením odd. soc. služeb
E-mail: karolina.miskarova@praha2.cz
Pracoviště:
Místnost: 209
Telefon: 236 044 340
Fax: