Bc., DiS. Radka Čeganová Stejskalová DiS.

V útvaru: Odbor humanitní / Oddělení sociálních služeb
Funkce: sociální pracovnice
E-mail: radka.ceganova@praha2.cz
Pracoviště:
Místnost: 210
Telefon: 236 044 340
Fax: