Gabriela Klimperová

V útvaru: Odbor majetku a investic / Oddělení prodeje bytového fondu
Funkce: prodej bytového fondu
E-mail: gabriela.klimperova@praha2.cz
Pracoviště:
Místnost: 526
Telefon: 236 044 355
Fax: