Ing. Sylvie Hájková

V útvaru: Odbor dopravy a územního rozvoje / Oddělení územního rozvoje
Funkce: pověřena vedením oddělení územního rozvoje
E-mail: sylvie.hajkova@praha2.cz
Pracoviště:
Místnost: 102a
Telefon: 236 044 144
Fax: