Bc. Martina Vitvarová

V útvaru: Odbor matrik / Oddělení matrik
Funkce: matrika narození – rodné příjmení F–I
E-mail: martina.vitvarova@praha2.cz
Pracoviště:
Místnost: 109
Telefon: 236 044 131
Fax: