Pavla Rutová

V útvaru: Odbor správních agend / Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Funkce: občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel
E-mail: pavla.rutova@praha2.cz
Pracoviště:
Místnost: 038a
Telefon: 236 044 100
Fax: