Hana Tuháčková

V útvaru: Odbor matrik / Oddělení matrik
Funkce: matrika manželství, státní občanství
E-mail: hana.tuhackova@praha2.cz
Pracoviště:
Místnost: 109
Telefon: 236 044 121
Fax: 224 251 651