Kateřina Nebeská

V útvaru: Odbor matrik / Oddělení matrik
Funkce: vedoucí oddělení - matrika manželství, změny jména a příjmení, státní občanství
E-mail: katerina.nebeska@praha2.cz
Pracoviště:
Místnost: 110
Telefon: 236 044 122
Fax: 224 251 651
Mobil: