Monika Jurášková

V útvaru: Odbor matrik / Oddělení matrik
Funkce: matrika narození – rodné příjmení Š–Ž
E-mail: monika.juraskova@praha2.cz
Pracoviště:
Místnost: 113
Telefon: 236 044 375
Fax: