Lucie Dvořáková

V útvaru: Odbor matrik / Oddělení matrik
Funkce: matrika narození – rodné příjmení L–O
E-mail: lucie.dvorakova@praha2.cz
Pracoviště:
Místnost: 112
Telefon: 236 044 127
Fax: