Alena Cihanová

V útvaru: Odbor matrik / Oddělení matrik
Funkce: matrika narození - rodné příjmení F - J
E-mail: alena.cihanova@praha2.cz
Pracoviště:
Místnost: 111
Telefon: 236 044 131
Fax: 224 251 651
Mobil: