Zastupitelé Prahy 2 schválili rozpočet městské části na rok 2015

Městská část Praha 2 bude letos hospodařit s rozpočtem, představujícím příjmy i výdaje ve výši 464 351 900 Kč. Rozpočet na rok 2015 schválili na svém zasedání v pondělí 16. března 2015 zastupitelé městské části.

Návrh rozpočtu MČ Praha 2 na rok 2015 pokrývá běžné provozní výdaje v jednotlivých odvětvích a zajišťuje objem kapitálových výdajů především v oblasti školství, bytového hospodářství a péče o vzhled obce. Pro vyrovnané hospodaření městská část použije finanční prostředky z úspor hospodaření v minulých letech v celkové výši 69 141 400 Kč. Ty zahrnují mj. i nevyčerpané účelové prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 9 944 600 Kč, získané odvodem z výherních hracích přístrojů.

Na investiční akce je v letošním rozpočtu počítáno s celkovou sumou 128 300 000 Kč. Zvláštní kapitolou jsou akce, financované z prodeje obecních domů. Takto získané prostředky ve výši 47 390 000 Kč budou využity např. na rekonstrukce a opravy chodníků, na novou výsadbu stromů v ulicích, na obnovu mateřských a základních škol nebo na projekty v oblasti sociální péče.

Městská část Praha 2 byla nucena najít finanční prostředky z vlastních zdrojů na krytí rozhodnutí vlády o navýšení mezd státních úředníků o 3,5 %. Ze státního rozpočtu však navýšení dotací nedostala. Jde o téměř 5 milionů korun.

V oblasti zdaňované činnosti Praha 2 počítá s pokračováním prodeje domů a bytů dle schválených pravidel. Hospodářský výsledek pro rok 2015 je plánován na téměř jednu miliardu korun (933 400 000 Kč).   

 

Zveřejněno: 16.03.2015 – webadmin@praha2.cz