Vyhláška o zákazu alkoholu na veřejných prostranstvích

Dne 5. října 2013 vešla v účinnost obecně závazná vyhláška č. 11/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2010 Sb. hl. m. Prahy.

Plný text vyhlášky je k nalezení v sekci MČ Praha 2 / Občan / Bezpečnost.

Zveřejněno: 08.10.2013 – webadmin@praha2.cz