Výherci veřejného slosování Ankety o kvalitě bydlení

Dne 18.5.2010 proběhlo v budově Úřadu městské části Praha 2, za přítomnosti místostarosty Prahy 2, Ing. Jiřího Palusky, veřejné slosování o ceny pro respondenty průzkumu spokojenosti s fungováním správních firem. Bylo osloveno 4.416 domácností žijících v domech svěřených MČ P2. 

Průzkum probíhal od 13.4.2010 do 30.4.2010. Nejlépe byla nájemníky hodnocena správní firma Centra, naopak nejnižší hodnocení obdržela společnost Haspra. MČ P2 bude dále s výsledky průzkumu pracovat takovým způsobem, aby zvýšila motivaci správních firem k dalšímu zkvalitnění jejich služeb.

Respondenti, kteří se avizovaného Průzkumu spokojenosti zúčastnili, byli automaticky zařazeni do slosování, na základě kódů, které byly součástí dotazníků.

Výherní kódy jsou následující:

1.    cena:

poukaz na úhradu nájemného ve výši 10.000,- Kč – kód AJNPP 579

2.    cena:

poukaz na úhradu nájemného ve výši 5.000,- Kč – kód HCLCJ 361

3.    cena:

poukaz do restaurace v hodnotě 2.500,- Kč – kód AIMQR 357

4.    cena:

předplatné do Vinohradského divadla v hodnotě 1.720,- Kč – kód CYSUQ 293

5.    cena:

poukaz na zboží v hodnotě 780,- Kč – kód CQQRX 665

 

Výherní kódy budou zveřejněny také v novinách Prahy 2 v červnovém vydání.

Výherci se mohou od 26.5.2010, oproti platnému vylosovanému kódu, dostavit na Úřad MČ P2 k vedoucí majetkového odboru Ing. Kudlíkové č. dveří 418, která ověří dle předloženého platnému vylosovaného kódu výherce.

Oficiální předání cen výhercům proběhne dne 22.6.2010 v 18 hodin při zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 v Úřadu městské části Praha 2, zasedacím sále - místnost č. 614 (6. patro). 

>ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO LOSOVÁNÍ< (pdf; 500kB)

        odbor majetku a investic
    ÚMČ Praha 2

 

 

Zveřejněno: 27.05.2010 – webadmin@praha2.cz