V Praze 2 vzniklo nové sdružení za odprodej bytů,

Zástupce starostky pro oblast ekonomiky a majetku Ing. Jiří Paluska se v pondělí 30. Srpna 2010 sešel s Ing. Jiřím Černým, předsedou nově vzniklého občanského sdružení TOB – za transparentní odprodej bytů městské části Praha 2. Ing. Černý zástupce starostky informoval o aktivitách nově vzniklého sdružení. „Jednání se neslo v atmosféře vzájemné shody nad chápáním dané problematiky, dohodli jsme se, že příští týden budeme v diskusi pokračovat nad podklady ke konkrétním krokům,“ řekl Ing. Paluska.

Občanské sdružení TOB na svém webu www.ostob.cz uvádí, že základním východiskem jeho úsilí je odprodej bytů za cenu obvyklou v daném období a v dané lokalitě, avšak sdružení hodlá usilovat o to, aby byl odprodej realizován za ceny odpovídající obsazenému bytu. Tyto ceny jsou podle zástupců sdružení přijatelné jak pro kupující, tak pro prodávající stranu, a nevzniká proto důvod k obavám, že by mohl být odprodej v budoucnosti zpochybňován.

Tyto obavy se v minulosti ukázaly jako opodstatněné, neboť poslední privatizační vlnu provázela stížnost k Evropské komisi na Úřad městské části Praha 2 za údajnou nedovolenou podporu při prodeji bytových domů, které byly prodány za administrativní ceny. Oba pánové se shodli na nutnosti absolutní transparentnosti při odprodeji bytů a dohodli se na společné schůzce v průběhu následujícího týdne, kde budou diskutovat nad konkrétními požadavky nového občanského sdružení.

 

Zveřejněno: 31.08.2010 – webadmin@praha2.cz