Upozornění - digitální archiv odboru výstavby je opět zprovozněn

Ve spisovně (archivu) odboru výstavby byl obnoven provoz digitálního archivu. Opět je možné nahlížet do spisů a pořizovat si z nich kopie digitální cestou.
Zveřejněno: 28.12.2015 – webadmin@praha2.cz