„Spokojenost se správou domu“

V budově Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru 20, se konalo dne 7.6.2011 za přítomnosti zástupce starosty Ing. Jana Vaňka veřejné losování o ceny pro respondenty ankety - spokojenost se správou domů svěřených městské části Praha 2.

Respondenti, kteří se této ankety zúčastnili, byli na základě kódů, které byly součástí dotazníků, automaticky zařazeni do slosování.

Výherní kódy jsou následující:

1. cena: sleva na nájemném v hodnotě 10 000 Kč - kód 1034615A

2. cena: sleva na nájemném v hodnotě 5 000 Kč - kód 4421406A

3. cena: poukaz do restaurace v hodnotě 2 500 Kč - kód 1351106B

4. cena:  2 x předplatné do Vinohradského divadla na sezónu 2011/2012 v hodnotě 1760 Kč - kódy 3471403B, 5180411B

5. cena: 5 x poukaz na zboží v hodnotě 1 000 Kč - kódy 2042407B, 2032203B, 3420405A, 2120204A, 3020709A

Výherci se mohou od 11.7.2011 dostavit na Úřad městské části Praha 2 k vedoucí odboru majetku a investic - Ing. Kudlíkové, č. dveří 418, která ověří výherní kód a sdělí termín předání výhry.

V celkovém hodnocení všech tří oblastí ankety se umístily správní firmy v tomto pořadí:

1. a 2. místo - SF Haspra a SF Ikon
3. místo - SF Realit
4. místo - SF Centra
5. místo - SF Austis

 

Zveřejněno: 20.06.2011 – webadmin@praha2.cz