Vážení spoluobčané Prahy 2,

život v Praze 2 je krásný, jde o jednu z nejkrásnějších městských částí, na kterou bychom měli být právem hrdi. Ano, existuje řada věcí, které by se daly zlepšit, ale nic není zadarmo. Městská část dlouhodobě šetří a je to tak jistě správně. Máme jeden z nejnižšíchBlíže nespecifikovaný obrázek rozpočtů z centrálních městských částí. Takže co zlepšit, co opravit, co rozvíjet je uměním možného. Přesto bych se přikláněl k tomu, že zvláště v tuto dobu je potřeba vidět věci pozitivně. To je to, co nám moc chybí, a je to velká škoda.

Budu-li se zmiňovat o úřadu, mrzí mě, že objektivita se někam vytratila. Z tisíce uspokojených klientů se najdou dva, tři, pět, kterým z nějakého důvodu nelze vyhovět. Následují někdy až brutální stížnosti. Ano, na to má občan právo, ale jsou zákonné nepřekročitelné meze, kde ani úředník, ani jeho nadřízený nezmůže nic. Samozřejmě úřad je servisem občanů a mou vizí je nadále systém nastavovat tak, aby komunikace s úřadem byla co možná nejjednodušší a s využitím elektronických nástrojů. To, že se nám to daří, je hodnoceno jednak ve vlastních vyhodnoceních, ale hlavně v nezávislých „auditech“ v podobě ocenění, která úřad obdržel. Jako tajemník městské části mám možnost vidět a vnímat problémy ostatních tajemníků a městských částí a i když vím, že nejsme stoprocentní, pokaždé se vracím ze setkání s kolegy s jistou pokorou a s díky úředníkům, kteří na dvojce pracují.

Úřad Prahy 2 se snaží (a snad úspěšně) být v čele inovací a zlepšení, které by vám, občanům, měly poskytnout komfort při vyřizování různých záležitostí na úřadu, a to ať osobně nebo elektronicky. Nedá mi nezmínit úspěchy, které úřad v posledních letech zaznamenal. Ano, jde o velký výčet ocenění, ale dovolím si zde uvést jen pár z nich, která si to více než zaslouží. Velmi cenným oceněním je cena Město pro byznys udělovaná týdeníkem Ekonom. Hodnocení se skládá z několika desítek koeficientů, jež nakonec vedly k tomu, že jsme cenu získali jak v roce 2012, tak i v roce 2013 a do třetice v roce 2014. Velmi milým oceněním je i vysoké hodnocení našich internetových stránek, tzv. Zlatý erb, kde jsme obdrželi v posledních letech dvě první a dvě druhá místa za nejlepší internetové stránky. Náš interaktivní mapový portál WebGIS dokonce získal první místo v celostátní soutěži Zlatý erb 2015.

Kromě dalších ocenění, týkajících se architektonických řešení v parcích, je zde ještě jedna cena mezinárodní, a tou je 2. místo Fair Sourcing Awards v kategorii Trend za využívání elektronických nástrojů. Městská část Praha 2 je v republice jednou z mála, která v nadstandardní míře využívá nástroje elektronických aukcí při výběrových řízeních a nákupu služeb. Výsledky jsou obdivuhodné, roční úspory činí 20–30 %. V použití elektronických aukcí vidíme hlavně nástroj vedoucí k transparentnosti a k posílení protikorupční strategie.

Vrátím-li se na počátek, jsem přesvědčen, že v Praze 2 není špatně a není se za co stydět.

A ještě něco. Zkuste se na věci dívat pozitivně. Udělá to lépe nejen vám, ale i nám, úředníkům, kteří jsou servisem, ale i revizorem vašich požadavků. A protože to nemají vždy jednoduché, jen malinko se na ně občas usmějte, zaslouží si to! A i když nejsem chválící typ, tentokrát jim všem otevřeně děkuji.

Michal Kopecký
tajemník ÚMČ Praha 2