Rekonstrukce tramvajové trati v Myslíkově ulici

V souvislosti s rekonstrukcí tramvajové trati v Myslíkově ulici, která začala minulý týden, upozorňuje Magistrát hl. m. Prahy motoristickou veřejnost na ztíženou dopravní situaci na komunikacích v Praze 2 a částečně v Praze 1.

Myslíkova ulice je sice průjezdná ve směru na Masarykovo nábřeží, avšak omezená kapacita komunikace nepostačuje dopravním nárokům. Magistrát hl. m. Prahy žádá proto řidiče, aby se, pokud možno, této lokalitě Prahy při svých cestách vyhnuli, a děkuje za pochopení.

Investor, Dopravní podnik hl. m. Prahy, rozvrhl tuto významnou stavební akci, která zahrnuje nejen rekonstrukci tramvajové trati v Myslíkově ulici, ale i návazných křižovatek, do několika etap tak, aby její dopad na automobilovou dopravu byl co nejmenší. Akce by měla skončit nejpozději 12. července 2010.


Stavba „Rekonstrukce tramvajové trati Myslíkova“ byla zařazena do programu Evropské unie s názvem „Operační program Praha – konkurenceschopnost“ (OPPK).

Rekonstrukce se týká tramvajové trati v Myslíkově ulici, kolejových křižovatek v navazujících ulicích (Masarykovo nábřeží a Spálená ul.), části trati na Masarykově nábř. (mezi Jiráskovým nám. a ul. Myslíkovou) a části trati ve Spálené ulici (mezi ul. Lazarská a Karlovým náměstím).

Stavební činnost začne v úseku ulic Odborů – Spálená, po dokončení tohoto úseku budou následovat práce v rozsahu ulic Odborů – Náplavní a v poslední etapě bude dokončena část Myslíkova – Jiráskovo nám. a vlastní křižovatka Myslíkova – Spálená. Předpokládané ukončení 12.7.2010.

V Myslíkově ulici budou kolejnice upevněny do podkladní betonové desky včetně tramvajového spodku a odvodnění. Rekonstruována bude i zastávka Myslíkova, obě nástupiště budou vybudována se zvýšenou nástupní hranou. S ohledem na šířkové uspořádání budou zřízeny zastávkové mysy. Vzhledem k vjezdům do objektů budou nástupiště v obou směrech mírně posunuta oproti stávajícímu stavu.

Na Masarykově nábřeží bude stávající tramvajový svršek (blokové kolejnice ve velkoplošných panelech) nahrazen kolejnicemi upevněnými do podkladní betonové desky.

Tramvajová zastávka Jiráskovo náměstí (směr Palackého nám.) bude ve směru k Národnímu divadlu prodloužena na délku 67 m a zakončena bezbariérovým přístupem, kde bude zřízen nový přechod pro chodce vybaven světelnou signalizací. Ve směru opačném bude zastávka prodloužena na délku 37 m a bezbariérový přístup zajištěn ze stávajícího přechodu v křižovatce u Jiráskova mostu. Tento přechod bude nově dělený a doplněn o světelnou signalizaci pro chodce.

V ulici Spálené bude stávající tramvajový svršek (blokové kolejnice ve velkoplošných panelech) nahrazen kolejnicemi na pražcích.

Součástí stavby je potřebné odvodnění povrchu kolejiště i tělesa tramvajového spodku.

Trakční trolejové vedení bude ponecháno stávající, jen místně budou trolejové vodiče posunuty nad novou osu kolejí.

V koordinaci s rekonstrukcí tramavajové trati budou probíhat další stavební akce – mimo jiné obnova vodovodních řadů a opravy vozovek a chodníků.

 

>mapka s vyznačením rozsahu rekonstrukce (jpg; 64 kB)<

 

Tisková zpráva MHMP

 

Zveřejněno: 10.05.2010 – webadmin@praha2.cz