Program Čistá energie Praha pro rok 2010

Usnesením č. 605 ze dne 27.4.2010 schválila Rada hl.m. Prahy pokračování Programu Čistá energie Praha pro rok 2010 (dále jen "program"). V rámci tohoto programu hlavní město Praha poskytuje dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl.m. Prahy, a to jak fyzickám, tak i právnickým osobám.

Trend i formát programu, nastavený v posledních letech, zůstává téměř zachován. Novinkou je možnost získat dotaci na výměnu doživajícího, neefektivního plynového kotle za nový. 

Další informace o pravidlech programu, formulář programu pro podání žádosti a vzorovou smlouvu uzavíranou mezi žadatelem a hl.m. Prahou jsou k dispozici na webových stránkách

envis.praha-mesto.cz

 

 

 

Zveřejněno: 02.06.2010 – webadmin@praha2.cz