Program 8. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A  2

 

8. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

 

starostka městské části Praha 2 svolává

8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 na

 úterý 28. 6. 2016 v 17:00 hod.

 

 

do jednacího sálu č. 614 v 6. patře Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru 20

 

 

Program:

 

20:00 – 20:30 interpelace občanů městské části

 

  1. ke zprávě o hospodaření společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., za rok 2015 (Mgr. Jana Černochová, starostka)
  2. ke zprávě o činnosti Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy stanice č. 1 - Centrály se sídlem Praha 2, ul. Sokolská 62 (Ing. Martin Víšek, zástupce starostky)
  3. k poskytnutí účelové neinvestiční dotace na specifickou protidrogovou prevenci (Ing. Martin Víšek, zástupce starostky)
  4. k výši příspěvku na provoz a limitu prostředků na platy zaměstnanců příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 pro rok 2016 (Ing. Alexandra Udženija, zástupkyně starostky, Jan Korseska, zástupce starostky)
  5. k úpravě Pravidel postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)
  6. k převodu pozemku parc.č. 203/2, k.ú. Vyšehrad na základě souhlasného prohlášení z titulu přestavku garáže (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)
  7. Interpelace členů zastupitelstva a různé

 

 

 

 

Mgr. Jana Černochová

starostka

 

 

Zasedání je veřejné

Zveřejněno: 06.06.2017 – webadmin@praha2.cz