Program 15. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2, konaného 27. 11. 2017 v 15:00 hodin

M Ě S T S K Á  Č Á S T  P R A H A  2

 

15. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

 

starostka městské části Praha 2 svolává

15. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 na

 

 

 pondělí 27. 11. 2017 v 15:00 hod.

 

 

do jednacího sálu č. 614 v 6. patře Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru 20

 

 

Program:

 

18:00–18:30 interpelace občanů městské části

 

1.  k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 660 stojící na pozemku parc. č. 384 zaps. na LV 14309 a 14310 k. ú. Vinohrady na adrese Bělehradská 660/85, Praha 2 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

2.  k prodeji dalších bytových jednotek v budově č. p. 323 stojící na pozemku parc. č. 55 a 54/5 zaps. na LV 14141 a 14142 k. ú. Vinohrady na adrese Balbínova 323/6, Praha 2 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

3.  ke zrušení podílového spoluvlastnictví prodané bytové jednotky v domě Masarykovo nábřeží 2014/2, Praha 2 - Nové Město (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

4.  k žádosti o součinnost ve věci poskytnutí garance při prodeji bytového domu Italská 834/34, Praha 2 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

5.  k úpravě Pravidel veřejné soutěže o odkup obecních bytů v domech určených k prodeji aukcemi (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

6.  k prodeji bytových jednotek č. 1790/1, 1790/4, 1790/5, 1790/10, 1790/12 a 1790/13 v budově č. p. 1790 stojící na pozemku parc. č. 1817, zaps. na LV 6519, k. ú. Nové Město na adrese Sokolská 56, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

7.  k prodeji bytových jednotek č. 208/5, 208/7, 208/9 a 208/11 v budově č. p. 208 stojící na pozemku parc. č. 494, zaps. na LV 14191, k. ú. Vinohrady na adrese Vinohradská 14, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

8.  k prodeji bytové jednotky č. 636/5 v budově č. p. 636 stojící na pozemku parc. č. 448, a parc. č. 449, zaps. na LV 14065, k. ú. Vinohrady na adrese Rubešova 6, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

9.  k prodeji bytové jednotky č. 622/8 v budově č. p. 622 stojící na pozemku parc. č. 463, zaps. na LV 14069, k. ú. Vinohrady na adrese Rubešova 12, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

10.k prodeji pozemku parc. č. 1312 pod dříve prodaným bytovým domem, v k. ú. Nové Město, na adrese Pod Slovany 1975/8, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

11.k prodeji pozemku parc. č. 761 pod dříve prodaným bytovým domem, a pozemku parc. č. 762, to vše v k. ú. Vinohrady, na adrese Varšavská 882/29, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

12.k prodeji pozemku parc. č. 1646 pod dříve prodaným bytovým domem, a k pronájmu pozemku parc. č. 1647, v k. ú. Vinohrady, na adrese Slovenská 1163/15, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

13.k prodeji nebytové jednotky č. 622/101 v domě na adrese Rubešova 622/12, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

14.k likvidaci OPBH v Praze 2, s. p., v likvidaci (Mgr. Jana Černochová, starostka)

15.ke sloučení Základní školy, Praha 2, Na Smetance 1, IČ 47611928, a Mateřské školy, Praha 2, Na Smetance 1, IČ 60461098, příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 (Mgr. Jana Černochová, starostka)

16.k rozpočtovému opatření v souvislosti s navýšením rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2017 (létající sběrný dvůr) (Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky)

17.k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2017 v oblasti majetku a investic (Jan Korseska, zástupce starostky)

18.k rozpočtovému opatření k přijetí investiční dotace z rezervy rozpočtu hl. m. Prahy na akci ZŠ Na Smetance - výstavba sportovního hřiště (Jan Korseska, zástupce starostky)

19.k rozpočtovému opatření k přijetí investiční dotace z rezervy rozpočtu hl. m. Prahy na akci ZŠ Resslova - výměna oken a vybudování vchodu k jídelnímu bloku (Jan Korseska, zástupce starostky)

20.k založení nadačního fondu městské části Praha 2 (Ing. Alexandra Udženija, zástupkyně starostky)

21.k výši limitu prostředků na platy zaměstnanců příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 pro rok 2017(Ing. Alexandra Udženija, zástupkyně starostky)

22.k doporučení KV ZMČ v oblasti zadávání veřejných zakázek (Mgr. Michal Uhl, předseda kontrolního výboru)

23.k odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 2 (Jan Korseska, zástupce starostky)

24.Interpelace členů zastupitelstva a různé

 

 

 

 

Mgr. Jana Černochová

starostka

 

 

Zasedání je veřejné