Program 12. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2

M Ě S T S K Á  Č Á S T  P R A H A  2

 

12. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

 

starostka městské části Praha 2 svolává

12. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 na


 pondělí 24. 4. 2017 v 15:00 hod.

do jednacího sálu č. 614 v 6. patře Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru 20

 

 

Program:

 

18:00–18:30 interpelace občanů městské části

 

1.  k rezignaci a volbě člena Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 (Mgr. Jana Černochová, starostka)

2. k úpravě Pravidel veřejné soutěže o odkup obecních bytů v domech určených k prodeji aukcemi (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

3. k prodeji pozemků parc. č. 2160 pod dříve prodaným bytovým domem a parc. č. 2161, to vše v k. ú. Vinohrady, na adrese Anny Letenské 1108/15, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

4. k prodeji pozemků parc. č. 10 pod dříve prodaným bytovým domem a parc. č. 11/1, to vše v k. ú. Vyšehrad, na adrese Rašínovo nábřeží 26/50, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

  1. k prodeji pozemků parc. č. 2380 pod dříve prodaným bytovým domem a parc. č. 2379, to vše v k. ú. Vinohrady, na adrese Slavíkova 1730/11, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

6. k prodeji pozemku parc. č. 1367, k. ú. Nové Město pod dříve prodaným bytovým domem Na Výtoni 296/3, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

7.  k žádosti bývalého nájemce bytu v domě čp. 287 v Praze 2, Karlovo náměstí 18 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

8. k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2017 - motivační odměny zaměstnancům hlavního města Prahy zařazených do orgánů Městské policie hlavního města Prahy, Obvodního ředitelství Praha 2, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace (Ing. Martin Víšek, zástupce starostky)

9. k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2017 – obnova chodníků na území městské části Praha 2 na rok 2017 (Jan Korseska, zástupce starostky)

10. k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2017 (ZŠ Na Smetance 1/505 – PD na vybudování půdní vestavby vč. klimatizace) (Jan Korseska, zástupce starostky)

11. k přijetí dotace z investiční rezervy rozpočtu hl. m. Prahy – rozpočtové opatření (Jan Korseska, zástupce starostky)

12. k přijetí daru od společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a. s. – rozpočtové opatření (Mgr. Jana Černochová, starostka)

13. k dodatku č. 8 ke zřizovací listině Novoměstské radnice, příspěvkové organizace (Mgr. Jana Černochová, starostka, Ing. Jaroslav Šolc, člen rady)

14. k dodatku č. 7 ke zřizovací listině Knihovny na Vinohradech samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou (Mgr. Jana Černochová, starostka, Ing. Jaroslav Šolc, člen rady)

15. k dodatku č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 (Ing. Alexandra Udženija, zástupkyně starostky)

16. k žádosti společnosti Centrin CZ, s. r. o., o poskytnutí finanční podpory (Ing. Alexandra Udženija, zástupkyně starostky)

17. Interpelace členů zastupitelstva a různé

 

 

 

 

Mgr. Jana Černochová

starostka

 

 

 

 

 

Zasedání je veřejné

Zveřejněno: 06.06.2017 – webadmin@praha2.cz