Povolování a provozování hazardních her na území MČ Praha 2

Povolování a provozování hazardních her se s účinností od 01.01.2017 řídí zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon o hazardních hrách“). Tento zákon upravuje hazardní hry a jejich druhy, podmínky jejich provozování, opatření pro zodpovědné hraní a působnost správních orgánů v oblasti provozování hazardních her.

Hl. m. Praha vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění (dále jen „vyhláška“). Tato vyhláška byla vydána v době účinnosti zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“).

Zákon o hazardních hrách zachovává pravomoc obcí vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou je možné regulovat nebo zcela zakázat provozování vybraných hazardních her na území obce (§ 12 odst. 1 zákona o hazardních hrách). Zákon o hazardních hrách dále v ustanovení § 138 odst. 2 uvádí, že „Obecně závazné vyhlášky vydané podle § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za obecně závazné vyhlášky vydané podle § 12“.

Vyhláška vymezuje, na kterých místech lze na území hlavního města provozovat vybrané hazardní hry. Konkrétně se jedná o tyto hry:

-  sázkové hry provozované pomocí elektronicky nebo elektronickomechanicky řízených výherních hracích přístrojů nebo podobných zařízení – tj. výherní hrací přístroje (§ 2 písm. e) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění – dále jen „zákon o loteriích“)

-  sázkové hry provozované pomocí zvláštního druhu žetonů s kombinací patnácti čísel v číselné řadě od jedné do 90, při kterých není předem určen počet účastníků ani výše herní jistiny – tj. bingo (§ 2 písm. g) zákona o loteriích)

-  sázkové hry provozované ve zvláště k tomu určených hernách (kasinech), a to i za pomoci mechanických zařízení, při nichž není předem určen počet účastníků a ani není známa výše vsazených částek jedné hry, například ruleta, kostky, karetní hry, kdy sázející hrají proti provozovateli kasina, případně další hry schválené v herním plánu, jakož i varianty těchto her. (§ 2 písm. i) zákona o loteriích)

-  loterie a jiné podobné hry provozované pomocí technických zařízení obsluhovaných přímo sázejícím nebo provozované po telefonu, při nichž není předem určen počet účastníků a ani není předem známa výše vsazených částek (§ 2 písm. j) zákona o loteriích)

-  sázkové hry provozované prostřednictvím funkčně nedělitelného technického zařízení centrálního loterního systému, jímž je elektronický systém tvořený centrální řídící jednotkou, místními kontrolními jednotkami a neomezeným počtem připojených koncových interaktivních videoloterních terminálů (§ 2 písm. l) zákona o loteriích)

-  turnajové nebo hotovostní sázkové hry provozované za pomoci karet, při nichž není předem určen počet účastníků a ani není známa výše vsazených částek, kdy účastníci platí vklad (sázku) nebo startovné, jehož návratnost se účastníkovi nezaručuje (§ 2 písm. m) zákona o loteriích)

-  sázkové hry provozované prostřednictvím technického zařízení, které je elektronickým systémem tvořeným řídící jednotkou se třemi pevně fyzicky spojenými herními místy obsluhovanými sázejícími, se kterými tvoří funkčně nedělitelný celek – tj. lokální loterní systém (§ 2 písm. n) zákona o loteriích)

-  loterie a jiné podobné hry, které nejsou v zákoně v části první až čtvrté upraveny (§ 50 odst. 3 zákona o loteriích)

V případě MČ Praha 2 nejsou v uvedené vyhlášce žádná místa, kde by bylo možné provozovat vyjmenované hazardní hry. Úřad městské části Praha 2 tak jako věcně příslušný orgán pro vydání povolení k umístění herního prostoru pro území městské části Praha 2, nevydává žádná povolení.

Zveřejněno: 27.01.2017 – webadmin@praha2.cz