Poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti sociální bylo schváleno zastupitelstvem MČ Praha 2

Zastupitelstvo městské části Praha 2  na svém zasedání dne 13.dubna 2010 schválilo  na období roku 2010 a na I.čtvrtletí roku 2011 poskytnutí veřejné finanční podpory formou účelové dotace v oblasti sociální  v celkové výši 1.400.000,-Kč,  v oblasti zdravotnictví  v celkové výši 500.000,-Kč a finanční podpory v rámci dotačního řízení hlavního města Prahy v oblasti sociálních služeb ve výši 240.000,-Kč.

Dále pak ZMČ na tomto zasedání schválilo i poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení AKORD, a to ve výši 450.000,-Kč na částečnou úhradu nákladů pobytu dětí z Prahy 2 s mentálním postižením a kombinovanými vadami v denním stacionáři  a  ve výši 170.000,-Kč na provoz fyzioterapeutického centra,  a poskytnutí účelové dotace  ve výši 100.000,-Kč  občanskému sdružení POHODA na částečnou úhradu nákladů bydlení a souvisejících služeb pro občany Prahy 2 s mentálním a vícenásobným postižením, kteří bydlí v chráněném bytě v Sokolské ulici. Schváleno bylo rovněž uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na částečnou úhradu nákladů, spojených s poskytováním pobytové služby v domovech se zvláštním režimem občanům městské části Praha 2, se společností Centrin CZ s.r.o., a to v maximální výši 180.000,-Kč podle počtu poskytnutých služeb.

Přehledné tabulky s výsledky grantových řízení najdete ZDE.

Zveřejněno: 21.04.2010 – webadmin@praha2.cz