Opakované dotazy k využívání údajů ze základního registru obyvatel

Vzhledem k opakovaným dotazům k důvodu využívání údajů ze základního registru obyvatel v roce 2014 Úřad městské části Praha 2 sděluje, že častým důvodem pro vyžádání dat občanů Prahy 2 v uvedeném roce bylo konání voleb a pořízení seznamu voličů (volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. 5. 2014, volby do Senátu Parlamentu České republiky a volby do zastupitelstev hlavního města Prahy a městské části Praha 2 konané ve dnech 10. 10. a 11. 10. 2014). Vyžádání a výdej těchto dat byly provedeny v souladu s příslušnými právními předpisy na úseku voleb.

Zveřejněno: 17.09.2015 – webadmin@praha2.cz