Oddělení dopravy

Oddělení dopravy vydává rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie, vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací, stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích. Pro zóny placeného stání vydává parkovací oprávnění v souladu s Nařízením hl. m. Prahy č. 9/2017, kterým se vymezují oblasti hl. m. Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

JménoFunkceTelefonE-mail
Blažková Ivana referent silničního správního úřadu - zábory 236 044 290 ivana.blazkova@praha2.cz
Čermáková Jana referent oddělení dopravy - zóny placeného stání, parkovací oprávnění 236 044 267 jana.cermakova@praha2.cz
Hendrich Michal referent oddělení dopravy - zóny placeného stání, parkovací oprávnění 236 044 267 michal.hendrich@praha2.cz
Hromasová Renata referent silničního správního úřadu - předzahrádky, reklama 236 044 164,
724 068 045
renata.hromasova@praha2.cz
Šebestík Marek referent silničního správního úřadu - zábory 236 044 169 marek.sebestik@praha2.cz
Tesař Josef Mgr. pověřen vedením oddělení dopravy 236 044 279 josef.tesar@praha2.cz
Zahálková Šárka referent oddělení dopravy - zóny placeného stání, parkovací oprávnění 236 044 371 sarka.zahalkova@praha2.cz