Odbor správních agend

pracoviště: nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 (vchod také z ulice Jugoslávská 20)

  • vedoucí odboru: Ondřej Jícha, 1.patro, kancelář č. 114, tel. 236 044 313, 607 615 466, e-mail: ondrej.jicha@praha2.cz

oddělení:

oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

vedoucí oddělení: Mgr. Martin Libruška, hala v přízemí č. 038a vlevo (vchod z Jugoslávské 20) tel. 236 044 100, 724 060 194, fax 224 247 573 , e-mail: martin.libruska@praha2.cz

  • referentky oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel (občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel): tel. 236 044 100, 236 044 104
přízemí, hala č. 038a vlevo

oddělení přestupků

vedoucí oddělení: Bc. Lucie Chuchlová, 1. patro, kancelář č. 104, tel. 236 044 361; e-mail: lucie.chuchlova@praha2.cz

  • referentky odd. přestupků: 1. patro: kancelář č. 104
  • výkon trestu obecně prospěšných prací (Bc. Lucie Chuchlová, 1. patro, kancelář č. 104, tel. 236 044 361, e-mail: lucie.chuchlova@praha2.cz)
  • veřejné sbírky (pokladničkami) (Ondřej Jícha, 1. patro, kancelář č. 114, tel. 236 044 313, e-mail: ondrej.jicha@praha2.cz)
  • volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 2, názvy ulic a číslování domů (Ondřej Jícha, 1.patro, kancelář č. 114, tel. 236 044 313, e-mail: ondrej.jicha@praha2.cz)
Návštěvní hodiny pro veřejnost
Obecně o správním řízení
Předpisy nejčastěji používané

JménoFunkceTelefonE-mail
Jícha Ondřej vedoucí odboru 236 044 313 ondrej.jicha@praha2.cz
Chuchlová Lucie Bc. vedoucí oddělení přestupků 236 044 488 lucie.chuchlova@praha2.cz
Bauerová Jana občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel 236 044 100 jana.bauerova@praha2.cz
Brodecká Kateřina Bc. občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel 236 044 100 katerina.brodecka@praha2.cz
Čapková Eva Bc. oddělení přestupků 236 044 213 eva.capkova@praha2.cz
Čejka Petr Mgr., DiS. oddělení přestupků 236 044 484 petr.cejka@praha2.cz
Černá Lenka oddělení přestupků - výzvy 236 044 481 lenka.cerna@praha2.cz
Hawryluk Michael Bc. oddělení přestupků 236 044 139 michael.hawryluk@praha2.cz
Karchňáková Blanka Bc. oddělení přestupků 236 044 487 blanka.karchnakova@praha2.cz
Kličková Eva občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel 236 044 100 eva.klickova@praha2.cz
Klusáčková Jana oddělení přestupků - výzvy 236 044 479 jana.klusackova@praha2.cz
Krupičková Dana občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel 236 044 100 dana.krupickova@praha2.cz
Kubíčková Petra Bc., DiS. oddělení přestupků 236 044 486 petra.kubickova@praha2.cz
Libruška Martin Mgr. vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel 236 044 100 martin.libruska@praha2.cz
Nuslová Kateřina Mgr. oddělení přestupků 236 044 485 katerina.nuslova@praha2.cz
Partyka Adam občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel 236 044 100 adam.partyka@praha2.cz
Pšeničková Andrea občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel 236 044 100 andrea.psenickova@praha2.cz
Samková Zdeňka Ing., DiS. občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel 234 044 100 zdenka.samkova@praha2.cz
Strejček Jiří Bc. oddělení přestupků - výzvy 236 044 480 jiri.strejcek@praha2.cz
Šubrtová Adéla občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel 236 044 100 adela.subrtova@praha2.cz
Vodrážková Martina DiS. oddělení přestupků - výzvy 236 044 482 martina.vodrazkova@praha2.cz
Volfová Šárka oddělení přestupků 236 044 483 sarka.volfova@praha2.cz