Insolvence – úpadek a způsoby jeho řešení

Právnické i fyzické osoby, ať již podnikající či nepodnikající se mohou dostat do situace, kdy nejsou schopny plnit své závazky. Tento stav se obecně označuje jako insolvence (úpadek) a platné právo stanovuje způsoby jejího řešení.

Dne 1. ledna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, jenž nahradil zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. Nový insolvenční zákon zásadním způsobem mění právní prostředí, v němž se řeší situace dlužníka, který se ocitnul v úpadku. Informace, které vám insolvenční zákon přiblíží a pomohou se v něm orientovat najde na oficiálním portálu českého soudnictví www.justice.cz

 

 

Zveřejněno: 21.09.2009 – webadmin@praha2.cz