Informace poskytnuté MČ Praha 2 v roce 2019

INFORMACE POSKYTNUTÉ MČ PRAHA 2 V ROCE 2019ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

č. e. – 1/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Proplácení  jídla pro bezdomovce v rámci akce "Stůl pro jednoho"
Vyřízeno k datu 15. 1. 2019
Zveřejněno dne 17. 1. 2019

č. e. – 2/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Využití služeb osoby P. Vojnara a stav počtu obyvatel k 31. 12. 2018
Vyřízeno k datu 10. 1. 2019
Zveřejněno dne 10. 1. 2019

č. e. – 3/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Jaké přírodní parky, parky a lesoparky se zaposledních deset let zřídily, nebo rozšířily v MČ Praha 2
Vyřízeno k datu 16. 1. 2019
Zveřejněno dne 18. 1. 2019

č. e. – 4/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Za jakou částku jsou pronajímány prostory náměstí Míru za účelem vánočních či jiných trhů
firmě LCA, s. r. o.
Vyřízeno k datu 14. 1. 2019
Zveřejněno dne 17. 1. 2019

č. e. – 5/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Investiční plány
Vyřízeno k datu 14. 1. 2019
Zveřejněno dne 23. 1. 2019

č. e. – 6/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Užívání bytu na základě smlouvy o nájmu
Vyřízeno k datu 24. 1. 2019
Zveřejněno dne 28. 1. 2019

č. e. – 7/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Projekty nové výstavby
Přílohy byly žadateli zaslány do datové schránky.
Vyřízeno k datu 24. 1. 2019
Zveřejněno dne 31. 1. 2019

č. e. – 8/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Uvedení autora podnětu a znění podnětu
Příloha byla žadateli zaslána do datové schránky.
Vyřízeno k datu 6. 2. 2019
Zveřejněno dne 6. 2. 2019

č. e. – 9/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí vysvětlení ohledně podnětu
Vyřízeno k datu 6. 2. 2019
Zveřejněno dne 6. 2. 2019

č. e. – 10/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Pronájem bytů a výše nájemného
Vyřízeno k datu 7. 2. 2019
Zveřejněno dne 7. 2. 2019

č. e. – 12/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Volné byty a údaje s nimi spojené
Příloha byla žadateli zaslána do datové schránky.
Vyřízeno k datu 18. 2. 2019
Zveřejněno dne 19. 2. 2019

č. e. – 14/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Podklady a informace související s podnětem
Příloha byla žadateli zaslána do datové schránky.
Vyřízeno k datu 12. 2. 2019
Zveřejněno dne 13. 2. 2019

č. e. – 15/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Počet a délka územních, stavebních, kolaudačních a společných řízeních, vedených stavebním úřadem
Příloha byla žadateli zaslána do datové schránky.
Vyřízeno k datu 26. 2. 2019
Zveřejněno dne 27. 2. 2019

č. e. – 16/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o nájemném
Vyřízeno k datu 26. 2. 2019
Zveřejněno dne 7. 3. 2019

č. e. – 17/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o městském mobiliáři a pasport zeleně
Vyřízeno k datu 26. 2. 2019
Zveřejněno dne 27. 2. 2019
Zveřejněno: 31.01.2019 – webadmin@praha2.cz