Informace poskytnuté MČ Praha 2 v roce 2019

INFORMACE POSKYTNUTÉ MČ PRAHA 2 V ROCE 2019ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

č. e. – 1/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Proplácení  jídla pro bezdomovce v rámci akce "Stůl pro jednoho"
Vyřízeno k datu 15. 1. 2019
Zveřejněno dne 17. 1. 2019

č. e. – 2/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Využití služeb osoby P. Vojnara a stav počtu obyvatel k 31. 12. 2018
Vyřízeno k datu 10. 1. 2019
Zveřejněno dne 10. 1. 2019

č. e. – 3/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Jaké přírodní parky, parky a lesoparky se zaposledních deset let zřídily, nebo rozšířily v MČ Praha 2
Vyřízeno k datu 16. 1. 2019
Zveřejněno dne 18. 1. 2019

č. e. – 4/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Za jakou částku jsou pronajímány prostory náměstí Míru za účelem vánočních či jiných trhů
firmě LCA s.r.o.
Vyřízeno k datu 14. 1. 2019
Zveřejněno dne 17. 1. 2019
Zveřejněno: 10.01.2019