Informace poskytnuté MČ Praha 2 v roce 2018

INFORMACE POSKYTNUTÉ MČ PRAHA 2 V ROCE 2018
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


č. e. – 2/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stavební úpravy bytového domu
Přílohy byly žadateli zaslány poštou.
Vyřízeno k datu 5. 2. 2018
Zveřejněno dne 8. 2. 2018

č. e. – 4/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Jmenný seznam členů Zastupitelstva MČ Praha 2 s doplňujícími informacemi

Vyřízeno k datu 5. 2. 2018
Zveřejněno dne 6. 2. 2018


č. e. – 5/2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Seznam probíhajících řízení ohledně podoby a fungování Karlova náměstí a informace o zamýšlených zásazích a zahajovaných řízeních včetně informace o stavu obnovy SSZ v křižovatce Karlovo náměstí–Resslova–Ječná

Vyřízeno k datu 23. 2. 2018
Zveřejněno dne 23. 2. 2018

Chybějící evidenční čísla žádostí jsou žádosti odmítnuté nebo odložené.
Zveřejněno: 06.02.2018 – webadmin@praha2.cz