G. Vydávání stanovisek dotčeného orgánu

spojení: tel.: 236 044 112, e-mail: nada.rasakova@praha2.cz; 4. poschodí: kanceláře č. 426

vydávání koordinovaného stanoviska k projektům pro účely územního a stavebního řízení za oblasti: ochrany přírody a krajiny, hospodaření s odpady, ochrany ovzduší a z hlediska vodoprávního úřadu (+ stanovisko odboru dopravy)