CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 2

ředitel: Mgr. Martina Polanská, tel.: 222 514 275

Centrum sociálních služeb Prahy 2 je organizací zřízenou městskou částí za účelem poskytování služeb obyvatelům Prahy 2 v seniorském věku. Je možné, že nás budete potřebovat pro sebe, své rodiče, prarodiče či  známé.
Nabízíme Vám tyto okruhy služeb:

  • Pečovatelská služba.............................. 230 233 830, 725 015 321
  • Odlehčovací pobytová služba ............. 224 257 125, 731 611 453
  • Domovy pro seniory  ..............................222 513 321, 725 015 313
  • Domácí zdravotní péče ..........................224 252 788, 725 015 319
  • Jesle............................................................222 515 572, 725 015 314
  • Klub aktivního stáří..................................725 015 300
  • Denní stacionář.........................................734 769 952
  • Poradna pro seniory a jejich blízké......734 769 958
Podrobné informace o službách a programech Centra naleznete na webových stránkách www.cssp2.cz.
Přehled předpisů podle nichž CSS zejména jedná a rozhoduje
  • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Zveřejněno: 06.02.2013 – support@publix.cz