B. Problematika toulavých zvířat a ochrany zvířat proti týrání

 

 tel. spojení: 236 044 269, e-mail: tereza.hauftova@praha2.cz, 4. poschodí, kancelář č. 425

  • spolupráce s fyzickými a právnickými osobami při řešení problematiky toulavých zvířat a dalších problémů spojených s výskytem jiných zvířat na území městské části
  • schvalování míst (po stanovení veterinárních podmínek okresní veterinární správou), na nichž lze konat svody zvířat a trhy
  • výkon státní správy ve věcech týrání zvířat