9. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2

M Ě S T S K Á  Č Á S T  P R A H A  2

9. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

starostka městské části Praha 2 svolává

9. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 na

 

 

 pondělí 19. 9. 2016 v 15:00 hod.

 

 

do jednacího sálu č. 614 v 6. patře Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru 20

Program:

18:00 – 18:30 interpelace občanů městské části

 

  1. k hospodaření OPBH v Praze 2, s.p. v likvidaci, za rok 2015 (Mgr. Jana Černochová, starostka)

  2. k poskytnutí účelové dotace na restaurování sochy v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého (Mgr. Jana Černochová, starostka)

  3. k poskytnutí finančního daru společnosti Národní dům - Kulturní dům železničářů s.r.o. (Ing. Jaroslav Šolc, člen rady, Jan Korseska, zástupce starostky)

  4. k poskytnutí veřejné finanční podpory pro TJ Sokol Praha Královské Vinohrady v oblasti sportu na období roku 2016 a I. čtvrtletí roku 2017 (Ing. Jaroslav Šolc, člen rady)

  5. k výši limitu prostředků na platy zaměstnanců příspěvkové organizace Knihovny na Vinohradech, samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou pro rok 2016 (Mgr. Jana Černochová, starostka, Ing. Jaroslav Šolc, člen rady)

  6. k záležitostem projednávaným na valné hromadě společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., dne 20. září 2016 (Mgr. Jana Černochová, starostka)

  7. k obsazení výborů Zastupitelstva městské části Praha 2 (Mgr. Jana Černochová, starostka)

  8. k prodeji pozemku parc. č. 1781 a parc. č. 1782, k.ú. Vinohrady pod dříve prodaným bytovým domem Šumavská 1048/21, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

  9. k prodeji pozemku parc. č. 536, k. ú. Vinohrady pod dříve prodaným bytovým domem Římská 1240/39, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

10. k prodeji pozemku parc. č. 1498, k. ú. Nové Město pod dříve prodaným bytovým domem Wenzigova 1860/17, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

11. k nabídce prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 pozemku parc. č. 1235 a pozemku parc. č. 1236, jehož součástí je stavba č. p. 358, vše v k.ú. Vinohrady, obec Praha (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

12. k realizaci projektu „Vybudování zařízení péče o děti do 3 let v MČ Praha 2“ (Ing. Alexandra Udženija, zástupkyně starostky, Mgr. Jan Recman, uvolněný člen zastupitelstva)

13. k zásadám pro hospodaření městské části Praha 2 v období rozpočtového provizoria na rok 2017 (Jan Korseska, zástupce starostky)

14. ke změně rozpočtu na rok 2016 v souvislosti s uzavřením finančního vypořádání za rok 2015 (Jan Korseska, zástupce starostky)

15. ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2016 – činnost místní zprávy (Mgr. Jana Černochová, starostka)

16. k navýšení rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2016 (pojistná plnění v oblasti životního prostředí) (Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky)

17. k navýšení rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2016 (létající sběrný dvůr) (Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky)

18. k významné veřejné zakázce Energetické služby a dodávky (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

19. k upuštění od vymáhání pohledávek a jejich účetnímu odpisu (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

20. k podání návrhu na oddlužení bývalého nájemce bytu v domě čp. 1805 v Praze 2, Sokolská 26 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

21. ke zřízení služebnosti stezky a cesty k tíži pozemku parc. č. 561 v k. ú. Vinohrady, obec Praha (ulice Sázavská, Vinohradská č. p. 1790) (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky) 

        22. k vyřazení bytových domů ze seznamu domů určených k prodeji pro nesplnění podmínek dle Pravidel postupu při prodeji                    bytových domů a bytových jednotek (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

23. k postoupení pohledávky za kupujícím bytové jednotky v domě Rubešova 636/6, Praha 2 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

24. k prodeji dalších bytových jednotek v budově č. p. 1220 stojící na pozemku parc. č. 76 zaps. na LV 14422 a 14423 k. ú. Vinohrady na adrese náměstí Míru 1220/3 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

25. k prodeji dalších bytových jednotek v budově č. p. 1748 stojící na pozemku parc. č. 1153/1 zaps. na LV 6627 a 6628 k. ú. Nové Město na adrese Václavská 1748/13 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

26. k prodeji bytové jednotky v budově č. p. 260 stojící na pozemku parc. č. 1056 zaps. na LV 6531 a 6532 k. ú. Nové Město na adrese Na Zderaze 260/14 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

27. k prodeji bytové jednotky v budově č. p. 6 stojící na pozemku parc. č. 301 zaps. na LV 14193 a 14194 k. ú. Vinohrady na adrese Lublaňská 6/55 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

28. k prodeji bytové jednotky v budově č. p. 1462 stojící na pozemku parc. č. 1609 zaps. na LV 14325 a 14326 k. ú. Vinohrady na adrese Kladská 1462/3 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

29. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 225 stojící na pozemku parc. č. 41/1 a 41/2 zaps. na LV 14221 a 14222 k. ú. Vinohrady na adrese Anglická 225/18 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

30. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 473 stojící na pozemku parc. č. 1849 zaps. na LV 6636 a 6637 k. ú. Nové Město na adrese Lípová 473/12 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

31. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 384 stojící na pozemku parc. č. 51/1 zaps. na LV 14610 a 14611 k. ú. Vinohrady na adrese Anglická 384/25, Italská 384/1, Italská 384/3 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

32. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 1958 stojící na pozemku parc. č. 1199 zaps. na LV 6574 a 6575 k. ú. Nové Město na adrese Na Moráni 1958/7 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

33. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 181 stojící na pozemku parc. č. 362 zaps. na LV 14314 a 14315 k. ú. Vinohrady na adrese Jugoslávská 181/17 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

34. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 660 stojící na pozemku parc. č. 384 zaps. na LV 14309 a 14310 k. ú. Vinohrady na adrese Bělehradská 660/85 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

35. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 343 stojící na pozemku parc. č. 1177 zaps. na LV 6568 a 6569 k. ú. Nové Město na adrese Trojanova 343/16 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

36. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 68 stojící na pozemku parc. č. 202 zaps. na LV 570 a 571 k. ú. Vyšehrad na adrese Vratislavova 68/19 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

37. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 387 stojící na pozemku parc. č. 424 zaps. na LV 14683 a 14684 k. ú. Vinohrady na adrese Anglická 387/3 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

38. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 736 stojící na pozemku parc. č. 634 zaps. na LV 14323 a 14324 k. ú. Vinohrady na adrese Sázavská 736/1 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

39. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 1616 stojící na pozemku parc. č. 2200/1 zaps. na LV 6625 a 6626 k. ú. Nové Město na adrese Hálkova 1616/13 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

40. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 1368 stojící na pozemku parc. č. 525 zaps. na LV 14570 a 14571 k. ú. Vinohrady na adrese Vinohradská 1368/26 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

41. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 413 stojící na pozemku parc. č. 863 a parc. č. 864 a parc. č. 865 zaps. na LV 14304 a 14305 k. ú. Vinohrady na adrese Bruselská 413/12 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

42. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 839 stojící na pozemku parc. č. 2222 a parc. č. 2221 a parc. č. 2223 zaps. na LV 14307 a 14308 k. ú. Vinohrady na adrese Vinohradská 839/15 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

43. k prodeji bytové jednotky v budově č. p. 432 stojící na pozemku parc. č. 430 zaps. na LV 14360 a 14361 k. ú. Vinohrady na adrese Čelakovského sady 432/12 (Mgr. Jana Černochová, starostka)

44. Interpelace členů zastupitelstva a různé

 

Mgr. Jana Černochová

starostka

Zasedání je veřejné


Zveřejněno: 06.06.2017 – webadmin@praha2.cz