5. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2

5. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

starostka městské části Praha 2 svolává

5. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 na

pondělí 7. 12. 2015 v 15:00 hod.

do jednacího sálu č. 614 v 6. patře Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru 20

 

 

Program:

 

18:00 – 18:30 interpelace občanů městské části

1. k předložené projektové dokumentaci k územnímu řízení "Bytový dům Zvonařka" na parcele č. 1180, k. ú. Vinohrady, Praha 2 a ke studii záměru rekonstrukce a zachování objektu roubenky č. p. 1746 na parcele č. 1179, k. ú. Vinohrady, Praha 2 (Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky)

2. k prodeji bytové jednotky v budově č. p. 334 stojící na pozemku parc. č. 374 zaps. na LV 13838 a 13839 k. ú. Vinohrady na adrese Londýnská 334/83 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

3. k prodeji bytové jednotky v budově č. p. 1790 stojící na pozemku parc. č. 1817 zaps. na LV 6518 a 6519 k. ú. Nové Město na adrese Sokolská 1790/56 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

4. k prodeji bytové jednotky v budově č. p. 259 stojící na pozemku parc. č. 1041 zaps. na LV 6516 a 6517 k. ú. Nové Město na adrese Myslíkova 259/10 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

5. k prodeji bytové jednotky v budově č. p. 2014 stojící na pozemku parc. č. 1025 zaps. na LV 6404 a 6406 k. ú. Nové Město na adrese Masarykovo nábřeží 2014/2 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

6. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 41 stojící na pozemku parc. č. 447 zaps. na LV 14143 a 14144 k. ú. Vinohrady na adrese Rubešova 41/1 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

7. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 901 stojící na pozemku parc. č. 1132 zaps. na LV 14106 a 14107 k. ú. Vinohrady na adrese Sarajevská 901/23 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

8. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 6 stojící na pozemku parc. č. 301 zaps. na LV 14193 a 14194 k. ú. Vinohrady na adrese Lublaňská 6/55 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

9. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 1220 stojící na pozemku parc. č. 76 zaps. na LV 14422 a 14423 k. ú. Vinohrady na adrese náměstí Míru 1220/3 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

10.k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 469 stojící na pozemku parc. č. 1844 zaps. na LV 6570 a 6571 k. ú. Nové Město na adrese Lípová 469/2 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

11.k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 238 stojící na pozemku parc. č. 171 zaps. na LV 14195 a 14196 k. ú. Vinohrady na adrese Rumunská 238/36 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

12.k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 208 stojící na pozemku parc. č. 494 zaps. na LV 14190 a 14191 k. ú. Vinohrady na adrese Vinohradská 208/14 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

13.k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 432 stojící na pozemku parc. č. 430 zaps. na LV 14360 a 14361 k. ú. Vinohrady na adrese Čelakovského sady 432/12 (Mgr. Jana Černochová, starostka)

14.k prodeji bytové jednotky v budově č. p. 636 stojící na pozemku parc. č. 448 zaps. na LV 14064 a 14065 k. ú. Vinohrady adrese Rubešova 636/6 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

15.k prodeji bytové jednotky v budově č. p. 234 stojící na pozemku parc. č. 379 zaps. na LV 14145 a 14146 k. ú. Vinohrady na adrese Bělehradská 234/120 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

16.k prodeji bytových domů a bytových jednotek - ke způsobu realizace prodeje bytového domu Dittrichova 1543/2, Praha 2 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

17.k prodeji bytových domů a bytových jednotek – k vyřazení bytových domů Vocelova 606/12 a Vinohradská 1318/99, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

18.k prodeji pozemku parc. č. 2098 a 2099, k. ú. Vinohrady pod dříve prodaným bytovým domem Polská 1395/22, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

19.k volbě neobsazeného člena Rady městské části Praha 2 (Mgr. Jana Černochová, starostka)

20.k volbě tajemníka Majetkového výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 a k odvolání a volbě člena Majetkového výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 (Mgr. Jana Černochová, starostka, Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

21.ke zhodnocení finančních prostředků získaných z prodeje bytů a bytových domů podle pravidel (Jan Korseska, zástupce starostky)

22.k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění realizace a financování akce dosadby stromořadí na území městské části Praha 2 (Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky)

23.ke svěření pozemku parcelní číslo 3060 v katastrálním území Nusle (Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky)

24.ke Srovnávací analýze organizačního zajištění správy a integrace správy nemovitostí do vlastní správcovské firmy (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

25.ke zřízení věcného břemene ve prospěch pozemku parc. č. 2196 k tíži části pozemku parc. č. 2197 v k. ú. Vinohrady, obec Praha (kotelna ulice Vinohradská č. p. 405 a Vinohradská č. p. 406) (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

26.k žádosti bývalého nájemce bytu v domě čp. 287 v Praze 2, Karlovo náměstí 18 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

27.ke stanovení paušální hodinové částky pro poskytnutí náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 2 (Mgr. Jana Černochová, starostka)

28.Interpelace členů zastupitelstva a různé

 

 

 

Mgr. Jana Černochová

starostka

 

 

Zasedání je veřejné

Zveřejněno: 25.11.2015 – veronika.simkova@praha2.cz